Of Course
班椅系列

意大利Sitland办公家具OF COURSE老板椅是永恒的温柔经典之作。它拥有强烈的个性并赋予最高的舒适度。珍贵的皮革以及与手工制作的精确度相匹配的技术面料相结合,使这款椅子极具吸引力。

OF COURSE班椅系列


品好:Sitland


Type:行政椅


产地:意大利


货期:10-16周(包含节假日)


指导价:具体RMB价格(含专线运输、含安装调试、含增值税发票),请与我们联系。


设计师:MIG集团Sitland设计部


产品介绍:

意大利Sitland办公家具OF COURSE班椅是永恒的温柔经典之作。它拥有强烈的个性并赋予好高的舒适度。珍贵的皮革以及与手工制作的精确度相匹配的技术面料相结合,使这款椅子极具吸引力。

MOBILI家具


MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

办公室软装设计

办公室软装设计

办公室软装设计

办公室软装设计

See the source image

See the source image

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具


MOBILI家具of-course-pdf-1922-en.pdf

MOBILI家具Of Course矮背带轮.zip

MOBILI家具Of Course高背带轮.zip

MOBILI家具Of Course矮背直脚.zip

MOBILI家具888df16d55c749dab7ec4b16abba839a.dwg

MOBILI家具c07c2f94011e47ce9ee44329c87679c6.dwg

MOBILI家具bbc07958ea41468192aca960205787a8.dwg

MOBILI家具c033a154fde84b658397f519be694d5f.dxf

MOBILI家具c5356bc895b04038bf673e47c7c2b431.zip

MOBILI家具f10cf7768f2a41eca7283eec177abd45.dwg

MOBILI家具of-course-pdf-1922.pdf

MOBILI家具d6dbbb7efc0c4c44830e0a5888033b46.dxf

MOBILI家具31d52c80c3234a77adcd8061b7daca21.dxf


MOBILI家具

MOBILI家具


MOBILI家具

首页
产品
搜索
联系