Luxy顶灯

​意大利Rotaliana灯具的Luxy吊灯是一种“古典”灯具,使用经过彩色油漆处理的玻璃灯罩,可发出具有温暖和优雅色调的直接和漫射光,非常有格调,非常适合休闲区域使用。

LUXY H5 By Rotaliana


系列                         Luxy

Type                        吊灯

设计师                     D&L Studio

Design Year            2010


意大利Rotaliana灯具的Luxy吊灯是一种“古典”灯具,使用经过彩色油漆处理的玻璃灯罩,可发出具有温暖和优雅色调的直接和漫射光,非常有格调,非常适合休闲区域使用。

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

首页
产品
搜索
联系