Goccia吊灯

意大利Rotaliana灯具的Goccia吊灯的形状让人联想到一滴液体或一个宝石吊坠,源于两个并置的玻璃元素,显示出一贯优雅紧凑。圆锥形的顶部与天花板相称更显美感。

GOCCIA H2 By Rotaliana


系列                              Goccia

Type                             吊灯

设计师                          Andrea Branzi

Design Year                 2003


意大利Rotaliana灯具的Goccia吊灯的形状让人联想到一滴液体或一个宝石吊坠,源于两个并置的玻璃元素,显示出一贯优雅紧凑。圆锥形的好部与天花板相称更显美感。

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

首页
产品
搜索
联系