QB W0壁灯

意大利Rotaliana家具的QB W0壁灯挂在墙上能产生一种透视的效果,立方体的造型在光线的映射下更显立体。灯从墙上出来只有几厘米,以便将强烈的间接光分布到生活环境中。

QB W0 By Rotaliana


Type                             壁灯

设计师                          D&L Studio, Federica Cevasco

Design Year                 2013


意大利Rotaliana家具的QB W0壁灯挂在墙上能产生一种透视的效果,立方体的造型在光线的映射下更显立体。灯从墙上出来只有几厘米,以便将强烈的间接光分布到生活环境中。

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

MOBILI家具

首页
产品
搜索
联系